thongtinsuckhoemoinha.com

Hay mình về sống nửa đời với nhau, Giữ trẻ, trồng rau, nuôi gà, câu cá, Bỏ cả hận sân ghen hờn then

Hay mình về sống nửa đời với nhau
Giữ trẻ, trồng rau, nuôi gà, câu cá
Bỏ cả hận sân ghen hờn then khoá
Khoá cửa, thương nhau bình đạm đến khi già...
2909
04/11/2017
Facebook: https://www.facebook.com/nhu.seven

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *