thongtinsuckhoemoinha.com

Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi chứ không ở giá trị mà bạn nhận được

"Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi chứ không ở giá trị mà bạn nhận được." Sáng nay nghỉ ngơi, đọc lại cuốn sách yêu thích và nghĩ xem phải tạo thêm giá trị cho những người xung quanh ntn đây. P/s: PHẢI THỰC HÀNH MỖI NGÀY với các bài tập tư duy để sống đơn giản hơn nhưng ý nghĩa hơn. Không có gì là không thể khi chúng ta thực sự nhìn thấu bản chất thật của vấn đề.
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *