thongtinsuckhoemoinha.com

Chương trình quyên góp tập trắng để có 1 mùa xuân yêu thương 2015 đầy ý nghĩa đến các học sinh nghéo

Chương trình quyên góp tập trắng để có 1 mùa xuân yêu thương 2015 đầy ý nghĩa đến các học sinh nghéo hiếu học tại chùa Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An. Tập trắng sẽ được trao tặng đến học sinh vào ngày 8.2.2015. Mọi người quyên góp ủng hộ Ami nhé... thanks all.
26/02/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *