thongtinsuckhoemoinha.com

Bạn chính là người duy nhất có thể thay làm đổi cuộc sống của mình theo cách bạn lựa chọn

Bạn chính là người duy nhất có thể thay làm đổi cuộc sống của mình theo cách bạn lựa chọn. Bạn là người duy nhất có thể khiến mình hạnh phúc, biến những giấc mơ của mình thành hiện thực và đạt tới những thành công.
Cuộc sống của bạn sẽ chỉ thay đổi khi chính bản thân thay đổi, khi bạn đi xa hơn và vượt lên những niềm tin còn đang bị bó hẹp của mình, khi bạn nhận ra rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *