thongtinsuckhoemoinha.com

30 năm, những gương mặt… - Phần 1

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh (T4G) được thành lập ngày 21/06/1978, đến nay vừa tròn 30 năm. Thời gian trôi nhanh, đây là dịp để ngồi lại bên nhau, chia sẻ đôi điều. Bản tin Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh số đặc biệt này trân trọng gửi đến quý bạn đọc, quý đồng nghiệp những hình ảnh, những gương mặt,... của buổi ban đầu khó khăn mà cũng đầy niềm vui, mang tính sáng tạo, năng động của một Thành phố trẻ, và của một ngành khoa học trẻ của hệ thống y tế: Ngành Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe.
Những thành tựu Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe có được là nhờ có sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Thành phó, sự chỉ đạo sâu sát của Sở Y tế Thành phố và Trung tâm Tuyên Truyền Bảo vệ Sức khỏe Bộ Y tế (nay là Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Trung ương – T5G), Viện Thông tin Thư viện Y Ban ngành Đoàn thể có liên quan, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cũng như sự đóng góp rất tích cực của mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài ngành Y tế. Mặt khác, những thành tựu đạt được của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe qua 30 năm xây dựng và phát triển đã có sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên, những người hết sức nhiệt tình, yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp. Những người đã dày công gây dựng thuở ban đầu như Tiến sĩ Nguyễn Duy Cương, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên thứ Trưởng Bộ Y tế, người đã sáng lập Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe, sau đó là Tiến sĩ - Viện Sĩ Dương Quang Trung, anh hùng lao động, nguyên Giám đốc Sở Y tế đã đầu tư, phát triển, mở rộng chức năng, đưa Chương trình Săn sóc Sức khỏe ban đầu trong đó Giáo dục Sức khỏe là yếu tố thứ nhất – vào thay thế Chương trình 5 Dứt điểm không còn phù hợp, tiếp theo đó là Bác sĩ Trương Xuân Liễu, Nguyên giám đốc Sở Y tế, vốn xuất thân từ phong trào, đã gắn bó nhiều năm với hoạt động Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe, thấu hiểu những khó khăn và sự cần thiết của một ngành khoa học y học mới nên đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ. Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế cũng đã đặc biệt quan tâm mạng lưới Tổ Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe khu vực điều trị, và hiện nay, Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế luôn luôn quan tâm, hỗ trợ công tác Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe, xem đây là một mũi nhọn của thời kỳ mới của công nghệ thông tin, tiếp thị xã hội. 
PV – Sức Khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 159+160 (Tháng 11+12/2008)
11/05/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *