thongtinsuckhoemoinha.com

Bài viết 03/2017

Thiếu máu dinh dưỡng ở nhũ nhi hướng chẩn đoán

Thiếu máu dinh dưỡng ở nhũ nhi thường là đồng nghĩa với thiếu máu do thiếu sắt. Đó là bệnh thiếu máu thông thường nhất ở trẻ em hiện nay, mặc dầu nền y tế công cộng được cải tiến nhiều và có biện pháp đề phòng trong vài tình huống. Lâu lâu, người ta mới bàn đến những nguyên nhân hiếm hoi hơn và nhất là về những rối loạn bẩm sinh về chuyển hóa sắt hay chuyển hóa B12 hay acid...

Tai nạn ở nhà trẻ “kỷ niệm không quên”

Lập gia đình trễ, mãi trên 40 chúng tôi mới được mụn con gái đầu lòng. Nhìn bé lơn khôn từng ngày, tôi hình dung con tôi đang dắt tôi về nơi tôi đã khởi hành, mở lại cánh cửa dĩ vãng mà tôi đã khóa kỹ và đã quên đi, con gái tôi sẽ giúp tôi rũ bỏ hết lớp bụi thời gian lắng đọng trong tâm hồn từ bao lâu nay để quay lại khu rừng niên thiếu đã qua đi lâu lắm rồi. Chính trong niềm...